Norrlands Trähus fördubblar fabriksytan

Aktuellt

Vi uttökar med 3200 kvadrat

Ny entré, ny tillverkningshall, nytt kontor och mer lagerutrymmen - vi satsar stort och utökar med 3200 kvadrat

Invigningen hölls i Hammerdal, ute i den nya tillverkningshallen där landshövding Jöran Hägglund klippte bandet. Totalt hade vi över 150 besökande på invigningen vilket var mycket roligt.

Med ny tillverkningsyta och många bra jobb framöver kommer även nyanställningar, av vilka det blir 11 till att börja med.

Fördubbling av fabriksytan

Flygfoto över fabriken i Hammerdal, taget sommaren 2015.

Invigning i Hammerdal

VD Peter Rhensbo, Landshövding Jöran Hägglund som klipper bandet, ägare Jan-Olov & Eva Nässén under invigningen.