Vi tackar av Joakim Ärlesjö

Norrlands Trähus

Nästan 20 år på Norrlands Trähus

En sällan skådad yrkesman och förebild slutar efter nästan 20 år hos oss. Tack för fina insatser under alla dessa år!