Norrlands Trähus

Norrlands Trähus

Konstruktion, tillverkning och leverans

Norrlands Trähus tillverkar och levererar husstommar med väggar, bjälklag och takelement i både trä och stål.

Vi är ett kunskapsföretag med rötterna i jämtländska Hammerdal, en bygd med lång tradition av träförädling och bygghantverk. Vi har nära till skogsråvaran och har sedan generationer tillbaka insett vikten av att bygga hållbart, miljövänligt och ekonomiskt.

Vår historia

Att Norrlands Trähus startade i Hammerdal, Jämtland är ingen slump. Hammerdal är omgivet av rik skog och att arbeta med träförädling och byggande är en stor del av ortens historia och lokala tradition. För femtio år sedan så började man i Hammerdal att utveckla teknik för att tillverka prefabricerade husstommar i trä. Vi är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen sedan vår start 2001. Då startade vi i liten skala med fem medarbetare, idag är vi 65 personer och omsätter över 100 miljoner per år.

Konstruktion, tillverkning och leverans

För hundra år sedan

Den här bilden togs 1916 i Storhögen, några mil utanför Hammerdal. På den tiden var det vanligast att hus byggdes med timmer. Här har man istället sågat timret i brädor som man sedan handhyvlade not och spont på. På bilden så sitter de i ställningen där man hyvlade dessa brädor.

Virket till bygget hämtades med häst ur egen skog och sågades med en cirkelsåg som drevs av en 15 hk ångmaskin. Det var ett stort bygge som krävde många arbetstimmar av de inblandade, en av dessa (tredje från vänster) var Jöns Magnus Olsson som hjälpte sin son, Erik Petter Jönsson (sjätte från vänster) att bygga huset. I dörren ser man även Erik Petters fru Elisabeth och deras piga Viola.

Jöns Magnus Olsson, som var snickare och timmerman till yrket, var morfarsfar till Eva Nässén. Samma Eva som tillsammans med maken Jan-Olov Nässén grundade Norrlands Trähus för snart tjugo år sedan. Vi är stolta över att driva traditionen med trähus från Hammerdal vidare än idag, hundra år senare.

100 års bygge
Norrlands Trähus

Kvalitetspolicy

Norrlands Trähus AB ska tillgodose sina kunders krav, behov och förväntningar i utförandekvalitet för varje enskilt objekt.

Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vår kvalitetsarbete ska präglas av en attityd som klargör att varje medarbetare är en viktig del i hela kedjan. Vår verksamhet ska ständigt förbättras för att uppnå en ökad kundtillfredsställelse och minska våra kvalitetsbristkostnader.

Arbetsmiljö

Norrlands Trähus AB ska uppfylla de arbetsmiljökrav som ställs av samhället och våra kunder. En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Norrlands Trähus AB. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna. Vi ska tillsammans skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats där ingen ska behöva bli sjuk eller skadad.

Vårt arbete ska präglas av öppenhet, en strävan om att alltid förebygga skada och ohälsa samt ständiga förbättringar. Ingen får blunda för brister i arbetsmiljön när och om de upptäcks. Alla ska, och har rätt att begära en ”timeout” i arbetet för att reda ut en eventuell säkerhetsbrist.

Miljöpolicy

Norrlands Trähus AB ska uppfylla de miljökrav som ställs av samhället och våra kunder. Vi ska arbeta med miljöfrågor inom samtliga nivåer på företaget och arbetet ska präglas av öppenhet och ständiga förbättringar. Norrlands Trähus AB ska aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, forskning, samverkan och genom att minska vår egen miljöbelastning och verka för socialt ansvarstagande.

För att utvecklas ska vi samarbeta med våra kunder och leverantörer för att ta tillvara erfarenheter och tekniskt kunnande inom och utom företaget. Norrlands Trähus AB ska alltid sträva efter att optimera sina processer för att minimera råvaruförbrukning och energianvändning samt att begränsa negativ miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete ska präglas av en attityd som klargör att varje medarbetare är en viktig del i hela kedjan.

Norrlands trähus

  • Grundades 2001
  • Omsätter 100 milj. kr
  • 65 anställda