Ut­fackning

Utfackningselement

Kund­anpassade utfacknings­element

Vad är utfackning?

Ett utfackningselement är ett icke-bärande ytterväggselement med färdigmonterade inbyggnadsvaror som fönster, tilluftsdon och radiatorkortlingar. Vi levererar sedan till dig i fuktsäkrade leveranser som är färdiga för montage och kan bekläs med valfritt ytskikt.

Utfacknings­element av trä

Ett utfacknings­element i trä erbjuder hög isoleringsförmåga i förhållande till tjocklek och är en produkt vi har många års erfarenhet av. Vi projektanpassar ytterväggs­element efter ditt behov avseende mått och inbyggnadsvaror vilket resulterar i en flexibel produkt.

Kundanpassade utfackningselement